FacebookTwitter

Heta Ämnen:

Gilla Noterat.nu:

Göteborgs universitet: Etnisk mångfald har en negativ effekt på den sociala sammanhållningen

Postad i Sverige
Datum 2017.05.29
Göteborgs universitet

Gilla Noterat.nu på Facebook:

Ny forskning om solidaritet från SOM-institutet (Göteborgs Universitet) visar att etnisk mångfald påverkar samhällets sociala sammanhållning negativt.

Forskningen bygger på en enkätundersökning där SOM-institutet har frågat 9800 slumpmässigt utvalda människor om de känner samhörighet med människor som skiljer sig från dom själva.

Enligt undersökningen kände respondenterna minst samhörighet med personer vars etniska och religiösa bakgrund avvek från deras egna, och människor som är uppväxta i andra kulturer.

Forskarna fann att, efter etniska grupperingar, var de svarande minst benägna att känna en gemenskap med människor vars utbildning skilde sig väsentligt från deras egna.

Enkätundersökningen visade även att människor har svårt att känna en samhörighet med personer vars politiska ställning, sexuella preferenser eller finansiella situation avvek från deras egna.

Det ska dock nämnas att forskarna bedömer den sociala sammanhållning i Sverige som överlag ”stark”, då över 95% av de svarande angav att de känner sig som en del av samhället.

Gilla Noterat.nu på Facebook:


FacebookTwitter
Av Richard Gustaf
richard@noterat.nu

Gillar du våra artiklar? Donera gärna valfritt belopp för att hjälpa Noterat.nu att utvecklas och överleva. Tack på förhand!

Donera
SWEXIT

Brexit, Swexit och Frexit handlar inte om total isolation: vi slår hål på 3 vanliga myter


Screen Shot 2017-06-01 at 21.02.08

MI5:s terrorkarta: Belgien och Frankrike har högst hotnivå i Europa – Ungern och Polen bland den lägsta


Top